Jain Tirthankara  

 

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Festival>> Digambar Jain festivals Calendar June 2011              
दिगंम्बर जैन पंचाँग 
                                           
   

    Vir Nirvan Smavat: 2537 | Vikram Smavat: 2068 | Sak Smavat: 1933  
  June  2011 [Jyaishtha - Ashada] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]

 
 Sunday     Jyaishtha Shukla 4
 
    
  
5
 Punarvasu             
Jyaishtha Shukla 11
 

    12
      Chitra                 
Ashada Krishna 4

    19
     Sravana
Ashada Krishna 10 

  26
     Asvini  
  Monday        

  
Jyaishtha Shukla 5
     
    
6
    
Pusya      
Jyaishtha Shukla 12

  
     13
 
Visakha
  
Ashada Krishna 5


 
    20
    Ganistha  
Ashada Krishna 11 

    
27 
 
 
 Bharani      
 
   
  Tuesday    
 
Jyaishtha Shukla 6

       
7
 
Aaslesha              
Jyaishtha Shukla 14
     14
 
Anuradha 
   
  
Ashada Krishna 6
     21
 Satabhisa   
Ashada Krishna 12 
 
  28
     
     Krittika 
Wednesday Jyaishtha Krishna 30
  

    
1
  
 Krittika                  
Jyaishtha Shukla 7

      
8
  
Magha              
Jyaishtha Shukla 15
       
  
15
 
Jestha    
 
 
Ashada Krishna 7

    
22
 
      Satabhisa
 Ashada Krishna 13 

         29
    Rohini
 Thursday Jyaishtha Shukla 1
     
2
  
Rohini                  
Jyaishtha Shukla 8
   
   9
  Purva Falguni        
 Ashada Krishna 1 
     
16

    
Mula
 
 
Ashada Krishna 8
     
23
   Purva  Bhadrapad          
  Ashada Krishna 14 
    
30
  
Mrgashira
 Friday Jyaishtha Shukla 2
     
3
  Mrgashira      
Jyaishtha Shukla 9
    
10
    Uttara Falguni        
Ashada Krishna 2 
     17
 
Purvasadha  
     
 
Ashada Krishna 8
     
24
    Uttra Bhadrapada              
      
 Saturday Jyaishtha Shukla 3 
   
 4
 
Aadra            
Jyaishtha Shukla 10
     
11
 
 Hasta           
Ashada Krishna 3 
      
18
 
Uttarasadha  
 
Ashada Krishna 9 
     
25
  
Revati   
   
   
   Month's main Varta                                                     Tirthankara                                  Special Days
2  Rohini Vrata
6  Shruat  Panchami
27 Kokila Panchami
29  Rohini Vrata
1 Ajitnath - Grabha
5 Dharmanath - Moksha
12 Suparshvanath - Birth/Tap
17 Adinath - Grabha
21 Vasupujya - Grabha
23 Vimalanath - Moksha
26 Nami Natha -  Birth/Tapa 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ Jain Mantra] [ Dig.Jain Dharma] [ Tirhankaras] [ Jain Pilgrimage] [ Organizations] [ Festivals] [ Literature] [ Ahimsa] [ News]  [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us] [ Advertise] [ About Us] [ Disclaimer]  

Site copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.