Jain Tirthankara  

 

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Festival>> Digambar Jain festivals Calendar September 2011              
दिगंम्बर जैन पंचाँग 
                                           
   

    Vir Nirvan Smavat:  2537 | Vikram Smavat:  2068 | Sak Smavat: 1933 
 September  2011 [ Bhadrapada- Ashvin ]   [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]

 
 Sunday      Bhadrapada Shukla 7
    
4
Anuradha
Bhadrapada Shukla 14
    
11
 Satabhisa  
Ashvin Krishna 6
   
18
 
Krittika
Ashvin Krishna 13
   
25
 
Magha 
  Monday    Bhadrapada Shukla 8
     5
Jestha   
Bhadrapada Shukla 15
   
12
 PurvaBhadrapada       
Ashvin Krishna 7
   
19
 
Rohini      
Ashvin Krishna 14
    
26
 
 Purva Falguni     
  Tuesday Bhadrapada Shukla 9
 
   6
 
Mula  
Ashvin Krishna 1
     
13
 
PurvaBhadrapada    
Ashvin Krishna 8
     
20
 
Mrgashira
    
Ashvin Krishna 30 
    
27
 
 Uttara Falguni
 Wednesday         Bhadrapada Shukla10 
   
 7
 Purvasadha       
Ashvin Krishna 2
    
14
 
Uttara Bhadrapada   
Ashvin Krishna 9
    
21
 
Aadra    
Ashvin Shukla 1
  

   
28
 
  
Hasta
 Thursday Bhadrapada Shukla 4
 
     1
 Hasta   
Bhadrapada Shukla11
    
8
 
 Uttarasadha  
Ashvin Krishna 3
   
15
  Revati    
Ashvin Krishna 10
    22
 
Punarvasu      
Ashvin Shukla 2 
    
 29
 
  
Chitra 
 Friday Bhadrapada Shukla 5
       2
 
Chitra  
Bhadrapada Shukla12
     9
 
Sravana    
Ashvin Krishna 4
      16
 
Asvini  
Ashvin Krishna 11
      23
 Pusya 
Ashvin Shukla 3 
  30 
   Swati     
 Saturday Bhadrapada Shukla 6
     3
 
Visakha            
Bhadrapada Shukla13
   
10
  Ganistha    
Ashvin Krishna 5
  
17
 Bharani     
Ashvin Krishna 12
  
24
 
Aaslesha
   
       
   Month's main Varta                                                     Tirthankara                                  Special Days
1  Labdhi vidhan vrata ends
2  Daslakshan Vrata begins
3  Pusohanjali Vrata begins
4  Sheel Laxmi
5  Ravi Varta
6  Pushvanjali Vrata ends
7. Sugndha Dashmi
10  Ratantrya Vrata begins
11 Dashlakshna Vrata ends
11.Ananta Chaturdashi, vrata ends
12 Ratantrya Vrata ends
13 Sodas Karan Vrata ends
16 Meghmala Vrata ends
13 Khasmavani Parva
14 Rohini vrata
27 Kanakavali Vrata
2   Suparsvanath - Garbha
5   Puspadanta - Moksha
11 Vasupujya  - Moksha
14 Naminath - Garbha
28 Neminath - Gyan

 2  Daslakshan Parva begins 
11 Dashlakshna Parva ends
13 Kashma Vani

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ Jain Mantra] [ Dig.Jain Dharma] [ Tirhankaras] [ Jain Pilgrimage] [ Organizations] [ Festivals] [ Literature] [ Ahimsa] [ News]  [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us] [ Advertise] [ About Us] [ Disclaimer]  

Site copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.