Jain Tirthankara  

 

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Festival>> Digambar Jain festivals Calendar October 2011              
दिगंम्बर जैन पंचाँग 
                                           
 

    Vir Nirvan Smavat:  2537-2538 | Vikram Smavat:  2068 | Sak Smavat: 1933 
 
October  2011 [Asvina -Kartika ] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 
 Sunday Kartika Shukla 4


    30

   Jestha 
Asvina Shukla 6
  
 
       2
 
 
Anuradha  
Asvina Shukla 13 

 
    9
 
Satabhisa  
Kartika Krishna  4

  

   
16
 
 
Rohini      
Kartika Krishna 11 

  

   
23
 
 
Purva Falguni     
  Monday   Kartika Shukla 5

      31
       
   
Mula 
Asvina Shukla 7

     
3
    Jestha   
Asvina Shukla 14 

    
10
  
Purva Bhadrapada   
Kartika Krishna  5

   
17
 
Mrgashira       
Kartika Krishna 12

    
24
  Uttara Falguni  
  Tuesday     
  
 Asvina Shukla 8 
  

       
4

  
 Mula     
 
Asvina Shukla 15

  
    11

    
 
UttaraBhadrapada    
 
 Kartika Krishna 6


       18

  
Aadra  
 
Kartika Krishna 13

  

      
25
  
Hasta     
Wednesday   Asvina Shukla 9 
 

      
5
 
Purvasadha      
Asvina Shukla 15 

      
12
 
Revati     
Kartika Krishna  7

    
19
   
Aadra     
Kartika Krishna  30 

    
26
श्रीमहावीर स्वामी निर्वाणोत्सव-मोक्ष कल्याणक 
     Chitra 
 Thursday      Asvina Shukla 10

 
      6
 
Uttarasadha              
Kartika Krishna 1 
 

     
13
 Asvini   
Kartika Krishna  8

     
20
 
Punarvasu   
Kartika Shukla 1  
  

   
27 
 
  
 Swati 
 Friday    
 
Asvina Shukla  11
 

    
7
 
  Sravana           
Kartika Krishna 2   

     
14
 
 Bharani   
Kartika Krishna  9

     
21
  Pusya       
Kartika Shukla 2 

  
28     
  Visakha
 Saturday Asvina Shukla 5 
     1
 Visakha     
Asvina Shukla 12
     8
 
Ganistha       
Kartika Krishna  3
       15
 
Krittika   
Kartika Krishna 10
     
22
 Magha    
   
Kartika Shukla 3
      29
 Anuradha
   Month's main Varta                                                     Tirthankara                                  Special Days
 16 Rohini Vrata
24 Dhan Teras
     Mangal Tryodasi Vrata
26 Deepawali, Baghwan Mahavira
     Niravan Utasov
26 Chaturmas Nisthapan
     Varsa Yog ends 
 4   Sitlalanath - Moksha
12 Anantanath - Garbha
16 Shabavnath - Gyan
24 Padamprabh -Birth/Tapa
26 Mahavira - Moksha
28 Pushhdanta - Gyan
 
 2 Gandhi Jayanti
  6 Dashera
11 Sarad Purnima
 24 Dhan Teras
 26 Deepawali
 28 Bhai Dooj

  

[ Jain Mantra] [ Dig.Jain Dharma] [ Tirhankaras] [ Jain Pilgrimage] [ Organizations] [ Festivals] [ Literature] [ Ahimsa] [ News]  [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us] [ Advertise] [ About Us] [ Disclaimer]  

Site copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.