Jain Tirthankara  

 

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Festival>> Digambar Jain festivals Calendar July  2012              
दिगंम्बर जैन पंचाँग 
      
                                     
 

    Vir Nirvan Smavat:  2538 | Vikram Smavat:  2069 | Sak Smavat: 1934
 
   July  2012 [Ashada- Sravana] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday

 Ashada   Shukla   12
     
1
  Anuradha

 Sravana   Krishna 5
   
  8 
   Satabhisa 

 Sravana   Krishna 12
  
  15
 Rohini

 Sravana Shukla 3
   
22
 Magha

 Sravana Shukla  11
  
  29
  Jestha

  Monday

 Ashada Shukla 14
  
  2
 Jestha   

 Sravana   Krishna 6
    
   9
  Purva Bhadrapada 

 Sravana Krishna 13
    
16
  Mragsira  

 Sravana Shukla  4
  
 23
Purva Falguni

 Sravana Shukla 12
   
 30 
   Mula

  Tuesday

 Ashada Shukla 15

   
  3
  Mula

 Sravana Krishna 7

   
  10 
 Uttara Bhadrapada

 Sravana Krishna 13

    
  17
  Mragsira

 Sravana Shukla  5

  
  24 
Uttara Falguni

 Sravana Shukla  13

  
 31
Purvasadha

Wednesday

 Sravana Krishna 1 

  
  4
  Purvasadha 

 Sravana Krishna 8

    
  11
  Revati

 Sravana Krishna 14

   
 18 
 Aadra

 Sravana Shukla  7

 
  25

Hasta

    Jain Tirthankara
Thursday

 Sravana Krishna  2

    
 5
  Uttrasadha 

 Sravana Krishna 9

    
 12 
 Asvini  

 Sravana Krishna 30

   
 19
   Punarvasu 

 Sravana Shukla  8

     
26

 Chitra 

 Friday

 Sravana Krishna 3

   
  6 
 Srawan

 Sravana Krishna 10

   
13 
  
 Bharani

 Sravana   Shukla  1
      
20   

   Pusya 

 Sravana Shukla  9

    
27 
  Swati

   Aum
 Saturday

 Sravana Krishna 4

    
 7 
  Ganishta

 Sravana Krishna 11

     
14
  Kratika

 Sravana   Shukla  2

    
 21    
    Aaslesha

Sravana Shukla  10

    
  28 
   Visakha

     Bahubali Feet
 
  Months main Vrata                                  
 1, 8, 15, 22, 29 Ravi Varta
 2  Chaturmas Sthapana
 2  Karma Nirjara Vrata
 3  Astanika Vrata end 
 4  Vir Shasan Jayntee
 6  Ratnavali, Ekavali, Dwikavali
 15 Rohini Vrata
 19 Spatparm Sthan Vrata begins
 23 Gurud Panchami
 25 Moksha Spatmi/Mukut Spatmi
 25  Spatparm Sthan Vrata ends
 28 Suhag, Kalash Dasmi
 30 Srwan Dwadsi
  Tirthankara
  5 Munisuvrta - Garbha
13 Kunthunath - Garbha
21 Sumatinath - Garbha
24 Neminath - Birth/Tapa
25 Parsvanatha - Moksha

[ Jain Mantra] [ Dig.Jain Dharma] [ Tirhankaras] [ Jain Pilgrimage] [ Organizations] [ Festivals] [ Literature] [ Ahimsa] [ News]  [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us] [ Advertise] [ About Us] [ Disclaimer]  

Site copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.