Jain Tirthankara  

 

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Festival>> Digambar Jain festivals Calendar September  2012              
दिगंम्बर जैन पंचाँग 
      
                                     
 

    Vir Nirvan Smavat:  2538 | Vikram Smavat:  2069 | Sak Smavat: 1934
 
   September  2012 [Bhadrapada ] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday

Asvina Krishna 1


  
   30

  UttaraBhadrapada  

AdhikBhadrapada Krishna 2

     
   2

 UttaraBhadrapada

AdhikBhadrapada Krishna 9 

 
    9

  Mrgashira

AdhikBhadrapada Shukla 1 


   
16

     Uttara Falguni

AdhikBhadrapada Shukla 8


  
  23


  Mula

  Monday      Tirthankar

AdhikBhadrapada Krishna 3 

    
  3

  UttaraBhadrapada

AdhikBhadrapada Krishna 9 

   
  10

   Aadra    

AdhikBhadrapada Shukla 2 

   
17

   Hasta

AdhikBhadrapada Shukla 9 

    
24

  Purvasadha

  Tuesday    Bahubali feet

 Adhik Bhadrapada Krishna 4 

    
   4

   Revati

Adhik Bhadrapada Krishna 10 


  
  11

   Punarvasu  

 Adhik Bhadrapada Shukla 3


     
  18

  Chitra

AdhikBhadrapada Shukla 10


    
  25

    Uttarasadha  

Wednesday     Aum

Adhik Bhadrapada Krishna 5 

    
   5
  Asvini

Adhik Bhadrapada Krishna 11 

   
  12
 Pusya   

Adhik Bhadrapada Shukla 4

   
  19
  Swati

AdhikBhadrapada Shukla 11 

 
   26
 
 Sravana

 Thursday     

AdhikBhadrapada Krishna 6 

   
    6
  Bharani

AdhikBhadrapada Krishna 12  

    
  13
  Aaslesha

AdhikBhadrapada Shukla 5

    
  20
   Visakha

AdhikBhadrapada Shukla 13   

 
  27 

 Ganistha 

 Friday  

AdhikBhadrapada Krishna 7 

   
  7
 
  Krittika

AdhikBhadrapada Krishna 13  

     
14
   Magha

AdhikBhadrapada Shukla 6

   
   21
 Anuradha

AdhikBhadrapada Shukla 14 

  
28     

 Satabhisa

 Saturday

Adhik Bhadrapada Krishna 1 
  
   1
 Purva Bhadrapada

Adhik Bhadrapada Krishna 8 
   
  8
   Rohini

Adhik Bhadrapada Krishna 14/30 
    
   15
    Purva Falguni 

AdhikBhadrapada Shukla 7
   
   22
 Jestha

AdhikBhadrapada Shukla 15 
    
  29
  Purva Bhadrapada

 
  Months main Vrata                                  
 2, 9, 16, 23, 30 Ravi Varta
 
8    Rohini vrata 
16  Labdhi vidhan vrata begins
18  Roti Teej
19  Daslakshan Vrata begins
20  Pusphanjali Vrata begins
22  Sheel Saptmi
23  Ravi Varta
24  Pushvanjali Vrata ends
25  Sugndha Dashmi
27  Ratantrya Vrata begins
28 Dashlakshna Vrata ends
28.Ananta Chaturdashi, vrata ends
29 Ratantrya Vrata ends
30 Sodas Karan Vrata ends
30 Meghmala Vrata ends
30 Khasmavani Parva
  Tirthankara
  21  Bhagwan  Suparsvanath - Garbha
  23  Bhagwan  Puspadanta - Moksha
  28  Bhagwan  Vasupujya  - Moksha

[ Jain Mantra] [ Dig.Jain Dharma] [ Tirhankaras] [ Jain Pilgrimage] [ Organizations] [ Festivals] [ Literature] [ Ahimsa] [ News]  [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us] [ Advertise] [ About Us] [ Disclaimer]  

Site copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.