Jain Tirthankara  

 

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Festival>> Digambar Jain festivals Calendar January 2012              
दिगंम्बर जैन पंचाँग 
      
                                     
 

    Vir Nirvan Smavat:  2538 | Vikram Smavat:  2068 | Sak Smavat: 1933 
 
January 2012 [Paush- Magha] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra] 
 Sunday Paush   Shukla  8
      1
  Uttara Bhadrapada   
Paush   Shukla 14
     
 8 
   Aadra       
Paush  Krishna 7
    
 15
 
Hasta
Paush  Krishna 14
   
22
  Purvasadha
Magha  Shukla 6
   
29
 
Revati 
  Monday Paush   Shukla 9     
   
2
 Revati   
Paush   Shukla 15
     
  9
 
Punarvasu  <
Paush  Krishna 8
     16
 
 Chitra 
Paush  Krishna 30
   
23
Uttrasadha   
Magha  Shukla 7
     30 
 Asvini      
  Tuesday Paush   Shukla 10
    
3
 
Asvini           
Paush  Krishna 1
     
10 
 
Pusya                 
Paush  Krishna 9
     
17
 
Swati  
Magha  Shukla  1 
    
24 
 
Srawan   ;
Magha  Shukla 8
   
31   
  Bharani    
Wednesday Paush   Shukla 11 

    4         
    Bharani         
Paush  Krishna 2

    
11
  Aaslesha    
 Paush  Krishna 10
     
18  
 
Visakha 
Magha  Shukla 2
    
25   
  Ganishta     
    
 
Thursday
Paush   Shukla 11

     5
 
Kratika 
Paush  Krishna 3

  
  12 
 
Magha
Paush  Krishna 11

     
19   
Anuradha   
Magha  Shukla 3

   
26     
 
Satabhisa
 
 Friday Paush   Shukla 12

    
 
Rohini   
 Paush  Krishna 4

     13 
  

  Purva Falguni 
Paush  Krishna 12

     
20   
    
   Jestha   
Magha  Shukla 4

 
     27   
   

   Purva Bhadrapada
    
 Saturday Paush   Shukla 13

     

 Mragsira  
Paush  Krishna 5

    
14  
   Uttara Falguni        
 Paush  Krishna 13

     21    
  Mula 
Magha  Shukla 5

     
28 
  Uttara  Bhadrapada
     
  Month's Varta
1, 8, 15, 22, 29 Ravi Varta
6  Rohini Vrata  
8  Sodas Karan begins 
24 Labdhi vidhan begins
27 Labdhi vidhan ends
28 Daslakshan Vrata Begins
28 Pushpanjali Vrata Begins

 Thirhankara
3 Shanti Natha - Gyan
6 Ajitnath - Gyan
8 Abindhan nath -Gyan
9 Dharmanath -Gyan
14 Padmaprabh - Garbha
20 Shital Nath  - Birth/Tap
22 Adinatha -  Moksha
23 Sreyamsa Natha - Gyan
25 Vashupujya      -Gyan
27 Vimalanatha - Birth/Tap
24 Vimalanatha - Gyan
    Festival and Holidays
   14 Makar Sankranti 
   26 Gantantra Day
  
  

[ Jain Mantra] [ Dig.Jain Dharma] [ Tirhankaras] [ Jain Pilgrimage] [ Organizations] [ Festivals] [ Literature] [ Ahimsa] [ News]  [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us] [ Advertise] [ About Us] [ Disclaimer]  

Site copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.