Jain Tirthankara  

 

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Festival>>

Digambar Jain festivals Calendar March  2014
दिगंम्बर जैन पंचाँग 
Vir Nirvan Smavat:  2540 | Vikram Smavat:  2070-71  | Sak Smavat: 1935-36
    March 2014 [Phalguna - Chaitra] 

  
                      Tirthankara
March
4          Aranath - Garbha
5          Malliknath - Moksha
7          Chandraprabha - Moksha
9          Sambhavnath - Garbha
20        Parsvanath -Gyan
21        Chandraprabha - Garbha
24        Sitlanath - Garbha
25        Adinath - Birth/Tap 
30        Anantnath   - Gyan/Moksha
30        Aranath - Moksha
31        Malliknath - Garbha

            Tirthankara
                     Months main Vrata 
March     
                            
2,  9, 16, 23, 30      Ravi Varta
5        Shweet Panchmi Varta
8        Rohini Vrata
9        Astanika Vrata begins
16      Sodus Karan Vrata begins 
16      Astanika Vrata ends
31      Labdhividhan Vrata begins 
31     16 days Sukla-paksha  begins 

         Santisagarji
        Acharya Shantisagarji
    Months main Events                                
 

Copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.