Jain Tirthankara  

 

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Festival>>

Digambar Jain festivals Calendar June 2014
दिगंम्बर जैन पंचाँग
Vir Nirvan Smavat:  2540 | Vikram Smavat:  2071  | Sak Smavat: 1936
    June 2014 [ Jyaishtha -Ashada ]

  
                      Tirthankara
June

1   Dharmanath - Moksha
10 Suparshvanath - Birth/Tap
14 Adinath - Grabha
18 Vasupujya - Grabha
20 Vimalanath - Moksha
22 Nami Natha -  Birth/Tapa 
            Tirthankara
                     Months main Vrata 
June 
    
                            
2     Shruat  Panchami
12   Kokila Panchami
25   Rohini Vrata
           Lord Mahavira
       
    Months main Events                                
    

Copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.