Jain Tirthankara  

 

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Festival>>

Digambar Jain festivals Calendar August 2014
दिगंम्बर जैन पंचाँग
Vir Nirvan Smavat:  2540 | Vikram Smavat:  2071  | Sak Smavat: 1936
    August 2014 [ Sravana- Bhadrapad ]

  
                      Tirthankara
August

2   Neminath - Birth/Tapa
3   Parsvanatha - Moksha
10 Sreyamsanath- Moksha
17 Santinath   - Grabha
31 Suparsvanath - Garbha

            Tirthankara
                     Months main Vrata 
August 
    
                            
3   Moksha Spatmi/Mukut Spatmi
8   Spatparm Sthan Vrata ends
11 Suhag, Kalash Dasmi
7 Srwan Dwadsi
9 Karma Nirjara Vrata
9 Sodas Karan begins
10 Raksha Bandhan Parva
16 Chandan Shasti
19 Rohini Vrata  
26 Labdhi Vidhan Vrata begins
28 Trilok Rot Teej
30  Daslakshan Vrata begins
30  Pusohanjali Vrata begins
30 Akash Panchmi
           Lord Mahavira
    Months main Events                                
    

Copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.