Jain Tirthankara  

 

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Festival>>

Digambar Jain festivals Calendar September 2014
दिगंम्बर जैन पंचाँग
Vir Nirvan Smavat:  2540 | Vikram Smavat:  2071  | Sak Smavat: 1936
    September 2014 [Bhadrapada -Asvina ]

  
                      Tirthankara
September

 
2   Puspadanta - Moksha
 8   Vasupujya  - Moksha
10  Naminath - Garbha
25  Neminath  - Gyan
            Tirthankara
                     Months main Vrata 
September 
    
                            
1    Sheel Saptmi  
3    Pusohanjali Vrata ends
4  . Sugndha Dashmi 
6    Ratantrya Vrata begins
7    Ravi Varta
8    Dashlakshna Vrata ends
8 .  Ananta Chaturdashi 
8.   Ananta Chaturdashi, vrata ends
9    Khasmavani Parva  
9    Sodas Karan Vrata ends
9    Meghmala Vrata ends
13  Kanakavali Vrata
15  Rohini Vrata
           Lord Mahavira
    Months main Events                                
    

Copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.