HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

  Home> Dig.Samaj News>> CHATURMAS of Digambar Saints and Sadhvi -2007
       Chaturmas 2007 Of Digambar Saints & Sadvi

 *  Acharya Shri Guptnandi Ji maharaj at Raja Devalgaon (Chikalthana)  Maharashtra.
    Acharya Shri Vivek Sagar Ji maharaj at Itawa (U.P.)
*   Acharya Shri Sanmati Sagar Ji maharaj, Ganacharya Shri Virag sagar Ji maharaj,
    Acharya Shri Nishchaya Sagar Ji maharaj, Upadhya  Shri Shashank Sagar Ji maharaj
       with other Muni and Kshullaks at  Kanjvan-Udgaon, Tehsil: Sirol, Dist. Kolhapur. 
*  Acharya Shri Dharm Bhushan Ji alongwith Muni Shri Bharat Bhushan Ji maharaj at Ghaziabad.
*  Acharya Shri Gundhar nand Ji Maharaj with his sangha at Borivali Jain Mandir, 
      Acharya Shanti sagar Smarak Trust, Borivali, Mumbai.
*. Acharya shri Pushpdant Sagar JI maharaj at Digamabar Jain Pushpgiri Teerth, Indore-Bhopal    
      Highway, Sonkachh, Dist Dewas (M.P.)  
*  Acharya hri Sudharma Sagar Ji maharaj at Nagalya (Bilwa), Tonk Road.
*  Acharya Shri Vishad Sagar Ji maharaj and Muni Shri Vishal Sagar Ji maharaj at Ajmer
*  Acharya Shri Nirbhay sagar ji maharaj ar Sikar (Rajasthan.)
*   Acharya Shri Chetya sagar Ji and Upadhyay Shri Urjayant sagar Ji maharaj 
       at Shri Mahavir Ji Atishay Kshetra.
*  Acharya Shri Padamnandi ji maharaj at Ichhalkaranji. 
*  Upadhyay Shri Samta sagar Ji maharaj at Lakhana Sanganer (Jaipur)
*  Muni Shri Anekant Sagar Ji alongwith Elak Shri Achintya Sagar Ji at Ranchi
*  Muni Shri Punya Sagar Ji maharaj at Kanpur. 
*  Muni Shri Shreyans Sagar Ji maharaj at Bhankrota (Jaipur)
*  Muni Shri Prakarsh Sagar Ji maharaj at Lucknow. 
 
*  Acharya Shri Abhinandan sagar Ji maharaj at Udaipur
*  Rayan Sagar Ji maharaj at Udaipur
*  Acharya Shri Gundhar nandi ji maharaj at Borivalli, Mumbai.
*  Acharya Shri Kanaknandi ji maharaj at  Sagwada.
*  Acharya Vidhyasagarji -  Shri 1008 Digamber Jain Atishay Kshetra Beenaji (Barah), 
                                          Taluka: Devri Kalan Sagar Madhya Pradesh
*  Muni Shree Pranam Sagar Ji Maharaj - Shree Digambar Jain Siddh Kshtra 
                                                              Siddhwar Koot Dist.Khandwa (M.P)
*  Muni Shree Pulak Sagar Ji Maharaj - Shree Aadinath Digambar Jain Mandir,  
                                                           Arihant Marg., Model Town , Surat (Guj.)
*  Muni Shree Prasanna Sagar Ji Maharaj - Shree Digambar Jain Mandir, Belgacchia, Kolkatta  

    
                         Acharya shri Vidyasagarji pravchan

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

[Namokar Mantra] [Dig.Jain Dharma ] [ Tirhankaras ] [Jain Pilgrimage ] [ Organizations] [ Festivals ] [ Literature ] [ Ahimsa ][ News]  [ Railways ] [ Airways ] [ Weather ] [ Contact Us ] [ Advertise ] [ About Us ] [ Disclaimer ]  

Site copyright 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.

Best viewed at 800 x 600 screen size